Адміністративне право України. Повний курс

6.3.5. Нікчемність адміністративного акта. Підстави визнання адміністративного акта нікчемним

Нікчемність адміністративного акта - це недійсність адміністративного акта із самого моменту його ухвалення (видання), тобто відсутність будь-яких правових наслідків адміністративного акта до відносин, щодо яких його ухвалено. Нікчемний адміністративний акт не має юридичної сили з моменту свого ухвалення. Презюмується, що такого акта не існує. З такого акта ні для кого не виникає жодних прав чи обов’язків, він також не може бути основою для жодної подальшої дії.

Адміністративний акт є нікчемним, якщо:

1] його видано в письмовій формі, але відсутні відомості про адміністративний орган, який його видав;

2] відповідно до закону він може бути виданий лише у формі документа, але ця вимога не була дотримана;

3] адміністративний акт виданий адміністративним органом, що не має на це відповідних повноважень;

4] виконання такого адміністративного акта призведе до вчинення кримінального та (або) адміністративного правопорушення, а також істотного порушення прав і свобод людини;

5] виконання адміністративного акта об´єктивно неможливе.

Існують такі чинники визнання адміністративного акта нікчемним:

1] визнання його нікчемним адміністративним органом, яким він був виданий;

2] визнання особою, що має законний інтерес, акта нікчемним в адміністративному чи судовому порядку, що охоплюється поняттям «скасування адміністративного акта».

Скасування адміністративних актів відрізняється від відкликання передусім тим, що воно застосовується виключно до неправомірних (нікчемних) актів і, по-друге, суб´єктом такого способу може бути не лише адміністративний орган, який ухвалив акт, а й адміністративний орган вищого рівня, що володіє такою компетенцією, чи суд.

Скасування неправомірних адміністративних актів може здійснюватися у двох порядках - адміністративному та судовому. Відмінність цих порядків полягає в процедурі їх здійснення та суб´єктах. Зрозуміло, що суб´єктами адміністративного способу припинення дії адміністративних актів є сам адміністративний орган, який ухвалив рішення (за наявності таких повноважень), або орган вищого рівня, який розглядає скаргу на рішення підпорядкованого йому органу або здійснював внутрішній адміністративний контроль за цим органом. Відповідно суб´єктом судового порядку скасування адміністративних актів є суд, що наділений повноваженнями скасовувати такі акти.