Адміністративне право України. Повний курс

6.2.4. Порядок підготовки та ухвалення

Процедура ухвалення актів суб´єктів публічної адміністрації поділяється на такі стадії:

1] установлення потреби ухвалення акта, підготовка його проекту;

2] внесення проекту акта на розгляд відповідного органу;

3] обговорення та доопрацювання проекту акта;

4] ухвалення та реєстрація акта;

5] доведення акта до відома виконавців (опублікування, розсилка, ознайомлення під розписку тощо).

Відповідно до вимог нормопроектувальної техніки нормативний правовий акт має розроблятися з урахуванням його галузевої належності, відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання; не має містити повторів норм права, які містяться в інших нормативно-правових актах; не має дублювати однакові за змістом положення, які містяться в тексті цього нормативно-правового акта; має бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим і послідовним; не має містити суперечливі норми права; не має включати положень, що належать до одного й того ж предмета правового регулювання; мусить бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру.