Адміністративне право України. Повний курс

6.1. Поняття інструмента публічного адміністрування

Установлення норм адміністративного права, які визначають адміністративно-правовий статус суб´єктів адміністративного права, формальна фіксація принципів адміністративного права так би й залишилися прописними істинами, які б ніколи не були реалізовані на практиці, якщо б в арсеналі суб´єктів публічної адміністрації не було належних й ефективних інструментів публічного адміністрування.

Практично можна говорити, що як для теслі рубанок (теслярський інструмент), так для суб´єкта публічної адміністрації адміністративний акт (інструмент публічного адміністрування) є професійними знаряддями праці.

Саме використовуючи їх, суб´єкти публічної адміністрації вступають в адміністративно-правові відносини і досягають бажаного для публічного адміністрування якнайповнішого забезпечення прав, свобод та законних інтересів приватних осіб публічного інтересу держави й суспільства загалом.

Інструменти публічного адміністрування характеризуються такими ознаками:

- вони є зовнішнім виразом форми адміністративної діяльності публічної адміністрації;

- відображають правову динаміку публічного адміністрування;

- залежать від змісту компетенцій суб´єктів публічної адміністрації;

- зумовлені реалізацією адміністративних обов´язків суб´єктів публічної адміністрації;

- їх вибір зумовлюється специфікою поставленої мети щодо певного об´єкта публічного впливу, що встановлює найбільш ефективний варіант діяльності.

Отже, інструмент публічного адміністрування - це зовнішній вираз однорідних за своїм характером і правовою природою груп адміністративних дій суб´єктів публічної адміністрації, реалізований у межах суворої відповідності визначеної законом компетенції з метою досягнення бажаного для публічного адміністрування результату.