Адміністративне право України. Повний курс

5.2. Адміністративна правосуб`єктність приватної особи

Основною ознакою суб´єктів є їх правосуб´єктність, що охоплює правоздатність (наявність прав і обов’язків) і дієздатність (здатність реалізовувати права й обов’язки).

Правоздатність - це здатність особи бути носієм прав і обов’язків. Загальною умовою вступу організацій та осіб в адміністративно-правові відносини є наявність у них адміністративної правоздатності.

Адміністративна правоздатність - це фактична можливість особи (громадянина) бути носієм прав і обов’язків у сфері публічного адміністрування. Вона виникає з моменту народження людини й підтверджується документами про громадянство - паспортом громадянина України, а для осіб до 14 років - свідоцтвом про народження. Правоздатність не може бути обмежена або відчужена. Від неї неможливо відмовитися добровільно, оскільки така відмова не має юридичної сили. Правоздатність людини утворює юридичне поняття особи і громадянина.

Адміністративна правоздатність органів публічного адміністрування виникає одночасно з їх утворенням і визначенням компетенції. При цьому зазвичай органи публічного адміністрування зобов’язані вступати в адміністративно-правові відносини, які відіграють роль основного засобу практичної реалізації належної їм компетенції.

Обсяг і зміст адміністративної правоздатності визначається законами й ухваленими на їх основі актами публічного управління, у яких містяться відповідні норми адміністративного права.

Конкретний обсяг прав, свобод і обов’язків громадян у сфері публічного управління визначається низкою обставин - віком, станом здоров’я, наявністю освіти тощо. Наприклад, родинні відносини можуть бути підставою для обмеження права на заняття посади в державному органі.