Для адміністративного права характерна значна кількість приватних суб´єктів з різними повноваженнями, статусом, структурою і правовими ознаками.

Серед суб´єктів адміністративного права приватних осіб, які є учасниками адміністративних правовідносин і правовий статус яких характеризується відсутністю владних повноважень у сфері публічного управління, слід виділити:

- фізичних осіб - громадян України, іноземців, осіб без громадянства;

- фізичних осіб-підприємців;

- юридичних осіб приватної форми власності (підприємства, установи, господарські товариства);

- громадські об´єднання;

- професійні спілки;

- політичні партії;

- органи самоорганізації населення;

- релігійні організації.