Адміністративне право України. Повний курс

5.1. Місце приватної особи в системі суб`єктів адміністративного права

Виходячи з людиноцентристської ідеології вітчизняного адміністративного права та публічно-управлінських стандартів ЄС, згідно з якими публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси невладних фізичних і юридичних осіб, можна говорити, що відповідно до спрямованості впливу публічної адміністрації приватним особам відведено провідну роль серед суб´єктів адміністративного права.

Приватна особа - це особа, що діє від себе особисто, неофіційно. Вагомим правом приватної особи є правоможності володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю - приватною - як формою привласнення, коли засоби виробництва й продукти праці належать окремим особам.

Зміст поняття «приватна особа» в контексті адміністративного права містить таку тріаду:

1] приватна особа як суб´єкт адміністративно-правових відносин;

2] приватна особа як об´єкт публічного управління;

3] приватна особа як суб´єкт адміністративно-деліктних відносин.

Юридична природа приватної особи як суб´єкта адміністративно-правових відносин складає основу в цій сфері, коли приватна особа є рівним учасником таких відносин: кожному суб´єктивному публічному праву приватної особи кореспондується юридичний обов´язок суб´єкта публічної адміністрації й навпаки.

Приклад: публічна адміністрація зобов´язана надати адміністративну послугу громадянинові у формі заміни посвідчення на право управління транспортним засобом європейського стандарту та має право вимагати від нього представити ідентифікаційні документи про себе, медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом і здати посвідчення старого зразка.

З погляду теорії публічного управління, приватна особа є об´єктом публічного управління, маючи на собі як позитивний, так і негативний управлінський вплив суб´єкта публічної адміністрації. У такому разі приватна особа зобов’язана виконувати законні вимоги суб´єкта публічної адміністрації.

Приклад: приватна особа зобов´язана на зауваження суб´єкта публічної адміністрації припинити куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом.

Приватна особа в адміністративно-деліктних відносинах має потенційну здатність бути їх суб’єктом. Лише в разі конкретного порушення забороняльних норм адміністративного права приватна особа стає суб’єктом адміністративного проступку.

Приклад: якщо приватна особа не чинить адміністративних правопорушень, то вона не є суб´єктом адміністративно-деліктних відносин.

Таким чином, приватна особа в системі суб’єктів адміністративного права характеризується такими особливостями:

- це особа, що діє від себе особисто, неофіційно, не є посадовою чи службовою особою або/та не виконує делегованих виконавчих функцій;

- з погляду спрямованості управлінського впливу публічної адміністрації, їй належить провідна роль, адже публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи та законні інтереси невладних фізичних і юридичних осіб;

- зміст поняття «приватна особа» в контексті адміністративного права містить тріаду: приватна особа як суб’єкт адміністративно-правових відносин; приватна особа як об’єкт публічного управління; приватна особа як суб’єкт адміністративно-деліктних відносин.

Отже, приватна особа в системі суб´єктів адміністративного права - це фізична або юридична особа, що діє від себе особисто, неофіційно та не має будь-яких владних повноважень.