Адміністративне право України. Повний курс

4.4.1. Рівні органів виконавчої влади в Україні

Згідно з конституційно-правовою моделлю в Україні функціонує три рівні органів виконавчої влади - вищі, центральні та місцеві.