Адміністративне право України. Повний курс

4.1.2. Ознаки суб`єкта публічного адміністрування

Суб´єкти публічної сфери є органічними складниками єдиної державної влади, поділені на відповідні гілки, що орієнтовані на цінності, цілі, потреби громади та її окремих членів як споживачів послуг адміністративних структур публічного адміністрування.

До загальних ознак суб´єктів публічної адміністрації належать такі:

1] за своєю юридичною природою суб´єкт публічної адміністрації є зобов´язальним перед приватними особами і має якнайповніше задовольняти права, свободи та законні інтереси приватних осіб, публічний інтерес суспільства загалом;

2] їх адміністративна діяльність є обмеженою принципом «зв´язаності правом» - вони можуть діяти виключно у спосіб і порядок, передбачений Конституцією та законами України, що відповідає другому принципу правового регулювання - суб´єкту публічної адміністрації заборонено все крім того, що прямо дозволено законом;

3] первинною компетенцією є адміністративні обов´язки, а похідною - адміністративні права, що надаються суб´єкту в мінімальних межах для ефективного виконання обов’язків;

4] суб’єктам притаманна адміністративна правоздатність - потенційна здатність мати адміністративні обов´язки і права у сфері публічного адміністрування та адміністративна дієздатність - здатність виконувати адміністративні обов’язки та реалізувати з їх виконання свої адміністративні права у сфері публічного адміністрування, що загалом формує основу адміністративно-правового статусу суб’єкта публічної адміністрації.

Адміністративна правоздатність суб’єкта публічної адміністрації - це його здатність мати суб’єктивні адміністративні обов’язки і права у сфері публічного адміністрування, які передбачені нормами адміністративного права. Правоздатність починає існувати з моменту створення (призначення на посаду) суб’єкта публічної адміністрації, а припиняється з моменту його ліквідації (звільнення з посади).

Адміністративна дієздатність суб’єкта публічної адміністрації - це юридична здатність суб’єкта публічної адміністрації своїми адміністративними діями самостійно реалізовувати набуті адміністративні обов’язки і права та нести за них відповідальність.

Складовою дієздатності є адміністративна деліктоздатність суб’єкта публічної адміністрації, що виражається в його юридичній здатності самостійно усвідомлювати свої вчинки та їх суспільно небезпечні (шкідливі) результати, відповідати за свої протиправні дії й нести за них юридичну відповідальність.

Для юридичних осіб публічної адміністрації правосуб’єктність, як правило, єдина - вона виникає з моменту створення (державної реєстрації) юридичної особи, припиняється з моменту ліквідації (виключення з державного реєстру) та відзначається спеціальним публічним характером.

Адміністративна дієздатність посадових осіб суб´єктів публічної адміністрації виникає з моменту призначення на посаду, хоча часто після цього ще потребується прийняття відповідної присяги.