Адміністративне право України. Повний курс

3.4.3. Рішення Верховного Суду в системі джерел адміністративного права

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, що зумовлює наявність у нього повноважень на ухвалення рішень нормативного характеру. При виборі правової норми, що має застосовуватися до спірних правовідносин, суд зобов’язаний ураховувати висновки Верховного Суду України, викладені в рішеннях, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення.

Нормативний характер рішень Верховного Суду України підтверджений ст. 244-2 КАС України - рішення Верховного Суду України, ухвалене за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб´єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативний акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів України. Отже, суб´єкти адміністративного права мають організовувати свою діяльність з огляду на положення рішень Верховного Суду України.