Адміністративне право України. Повний курс

3.4.2. Рішення Конституційного Суду України в системі джерел адміністративного права

Результат діяльності Конституційного Суду України - висновки та рішення, в яких тлумачаться норми Конституції та законів України, а також визнаються неконституційними (скасовуються) положення відповідних юридичних актів, рішення та висновки Конституційного Суду України - є обов’язковими до виконання.

Відповідно до ст. 13 Закону України від 16 жовтня 1996 р. «Про Конституційний Суд України» цей орган ухвалює рішення та надає висновки у справах про:

- конституційність законів та інших актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- відповідність Конституції України чинним міжнародним угодам України або тим міжнародним угодам, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

- дотримання конституційної процедури розслідування й розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених ст. 111 та ст. 151 Конституції України;

- офіційне тлумачення Конституції та законів України;

- відповідність проекту Закону про внесення змін до Конституції України вимогам ст.ст. 157 і 158 Конституції України;

- порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.

Висновками та рішеннями Конституційного Суду України вносяться зміни в національне право взагалі та адміністративне право зокрема, що й дозволяє відносити їх до джерел цієї галузі права. До рішень Конституційного Суду України, що створюють юридичну основу функціонування публічної адміністрації, а також регулюють її взаємовідносини з приватними особами, належать:

- Рішення Конституційного Суду України від 10 червня 2010 р. № 15-рп/2010 у справі за конституційним зверненням громадянки Власової Ганни Іванівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (справа про безоплатну приватизацію житла)1;

- Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 р. №4-рп/2001 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа про завчасне сповіщення про мирні зібрання).