Адміністративне право України. Повний курс

3.2.1.1. Закони як джерела адміністративного права

Закони становлять основну за значущістю частину нормативно- правових актів в Україні, адже саме вони мають регулювати найважливіші суспільні відносини.

Закон - це нормативно-правовий акт, що ухвалений Верховною Радою України, регулює найважливіші суспільні відносини, виражає волю й інтереси Українського народу, має найвищу юридичну силу щодо інших актів, є загальнообов’язковим та охороняється від порушення всіма засобами держави.

Закони мають вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів, що передбачає такі положення:

- ніхто, крім Верховної Ради України, не може їх ухвалювати, змінювати чи скасовувати;

- вони регулюють найважливіші суспільні відносини, що багаторазово повторюються;

- усі інші нормативно-правові акти мають видаватися на основі законів і щодо їх виконання;

- у разі виникнення колізій між нормами Закону й підзакон- ного нормативно-правового акта діють норми закону;

- тільки Верховна Рада України може підтвердити або змінити Закон у разі повернення його Президентом України за відкладного вето.

Закони як національні джерела адміністративного права класифікуються.

1. За ієрархічним статусом:

- Конституція України (Основний Закон) та конституційні закони, які становлять основу розвитку правової системи;

- органічні закони, що конкретизують найважливіші положення Конституції України або випливають з її змісту (наприклад, Закон України «Про Кабінет Міністрів України»);

- звичайні закони - з інших важливих питань суспільного життя (наприклад, Закон України від 9.04.1999 р. № 586-Х «Про місцеві державні адміністрації»);

- надзвичайні закони, що ухвалюються з окремих питань, передбачених Конституцією та законами України в надзвичайних ситуаціях.

2. За спрямованістю норм адміністративного права закони поділяються на: матеріальні (наприклад, Закон України від 21.05.1997 р. № 280 «Про місцеве самоврядування в Україні») та процесуальні (КАСУ).

При цьому особливістю нормативно-правових актів у галузі адміністративного права є те, що в багатьох законах України поєднуються як матеріальні, так і процесуальні адміністративно-правові норми (найбільш слушний приклад - КУпАП).