Адміністративне право України. Повний курс

3.2.1. Законодавчі акти (нормативно-правові акти) як джерела адміністративного права

Основним видом джерел адміністративного права є нормативно- правовий акт.

Нормативно-правовий акт (законодавчий акт) - це письмовий документ компетентного суб´єкта владних повноважень, який містить формально обов´язкове правило поведінки загального характеру.

Нормативно-правові акти видаються суб´єктами владних повноважень лише в певній формі й суворо в межах своєї компетенції. Юридична цінність нормативно-правового акта визначається місцем у системі органів держави того органу, який його видав. Вищими за юридичною силою є Конституція України та інші закони України.

Нормативно-правовий акт слід відрізняти від індивідуального (адміністративного акта), що є завершальним етапом правозастосування.

Індивідуальний (адміністративний) акт - це акт, що вміщує конкретний державний владний припис, прийнятий компетентним публічним органом у результаті вирішення індивідуальної юридичної справи.

За юридичною силою національні нормативно-правові акти (законодавчі акти) як джерела адміністративного права поділяються на закони (Конституцію та інші закони України) та підзаконні акти. При цьому треба розуміти, що в юридичній літературі категорії «законодавство» і «нормативно-правовий акт» розуміються як тотожні.