Адміністративне право України. Повний курс

3.1.1. Система джерел адміністративного права

До джерел адміністративного права відносять:

1] національні джерела адміністративного права - Конституцію, інші закони України та підзаконні нормативно-правові акти;

2] міжнародні джерела адміністративного права - міжнародні договори; акти органів міжнародних організацій;

3] неформалізовані джерела адміністративного права - норми природного права - загальні принципи права; звичаї та традиції; норми моралі;

4] судові рішення (судові прецеденти)-рішення Конституційного суду України та Верховного Суду України, Європейського Суду з прав людини, інших міжнародних судових установ.

Для більш точного визначення змісту, функціонального призначення і ролі кожного з джерел адміністративного права здійснюється їх поділ на певні групи та види.

У межах правової системи джерела адміністративного права, розташовані за принципом їх ієрархічної підпорядкованості, утворюють цілісну систему. Її вертикальна структура будується таким чином, що розпорядження одних джерел права видаються на основі вищих джерел. Чітка підпорядкованість джерел адміністративного права законодавчо закріплена, забезпечена за допомогою юридичних механізмів і має важливе соціально-політичне значення. Єдність системи цих джерел означає єдність вираженої в законі верховної волі Українського народу.

У континентальних країнах Європи, зокрема в Україні, основним видом джерел адміністративного права є нормативно-правові акти - закони, укази, постанови, накази та ін.