Адміністративне право України. Повний курс

3.1. Поняття та види джерел адміністративного права

Термін «джерело права» існує вже не одне тисячоліття, і науці відоме подвійне розуміння цієї категорії - у матеріальному сенсі й у формально юридичному. Нас цікавить поняття «джерело права» саме у формально юридичному значенні - найбільш зрозумілому й уживаному, під яким розуміється зовнішня форма вираження правових норм.

Адміністративне право як галузь права складається зі значної кількості правових норм, різноманітних за своїм змістом, цільовим призначенням і способом правового впливу на регульовані суспільні відносини. Потрібно передусім звернути увагу на зовнішню форму норм адміністративного права - джерела адміністративного права.

Джерела адміністративного права - це засіб зовнішнього оформлення адміністративно-правових норм, який засвідчує їх державну загальнообов´язковість (засоби, форми вираження й закріплення публічної волі).