Адміністративне право України. Повний курс

2.3.1.1. Принцип забезпечення участі в ухваленні рішень і належного реагування

Основними групами принципів належного врядування є:

- принцип забезпечення участі в ухваленні рішень і належного реагування;

- принцип відкритості і прозорості;

- принцип доброчесності й етичної поведінки;

- принцип ефективності, компетентності і спроможності;

- принцип інноваційності та відкритості до змін;

- принцип сталості та довгострокової орієнтованості;

- принцип поваги до прав людини та культурної різноманітності;

- принцип забезпечення соціальної згуртованості і підзвітності.

Для характеристики наведених вище основних груп принципів належного врядування можуть використовуватися додаткові принципи.