Адміністративне право України. Повний курс

2.1. Поняття та значення принципів адміністративного права

Принципи є провідною категорією в адміністративному праві всіх континентальних європейських країн. У принципах зміст права розкривається поглиблено, у них безпосередньо виявляється сутність права, його основи, закономірності суспільного життя, тенденції та потреби.

У теорії права під принципами права розуміють найбільш загальні й стабільні вимоги, що сприяють утвердженню та захисту суспільних цінностей, визначають характер права і напрямки його подальшого розвитку. Вдало юридичну природу принципів адміністративного права розкриває Ю. Битяк - як вихідні, об´єктивно зумовлені основоположні засади, відповідно до яких формується й функціонує система та зміст цієї галузі права. За межами соціальної активності та практичної діяльності суб´єктів принципи адміністративного права не можуть бути сформовані й закріплені, а тим більше реалізовані. У свою чергу В. Колпаков вважає, що принципи адміністративного права - це позитивні закономірності, пізнані наукою та практикою, закріплені у правових нормах, або узагальнення чинних у державі юридичних правил.

Таким чином, характерними рисами принципів адміністративного права є такі:

1] вони формуються з метою забезпечення прав і свобод людини та громадянина й нормального функціонування громадянського суспільства та держави;

2] визначають найбільш загальні й стабільні вимоги, що сприяють їх утвердженню та захисту суб´єктами публічної адміністрації, визначають характер адміністративного права і напрямки його подальшого розвитку;

3] установлюють керівні засади-настанови, що визначають найважливіші правила, за якими здійснюється та організується діяльність суб´єктів адміністративного права;

4] принципи адміністративно права характеризуються прогресивністю, засвідчують ідеальні для умов сучасності основоположні засади поведінки суб´єктів адміністративного права, які є реально досяжними.

Отже, під принципами адміністративного права слід розуміти найбільш загальні та стабільні вимоги, об´єктивно зумовлені засади, на яких базується адміністративна діяльність суб´єктів публічної адміністрації з метою забезпечення права, свобод і законних інтересів приватних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства та держави.