Адміністративне право України. Повний курс

1.1.2. Суб`єкти публічного адміністрування

Невід´ємною ознакою держави є публічна влада, що відносно відособлена від народу й виконує свої функції на професійній основі. За теорією суспільного договору, громадяни обирають собі суб´єктів публічної влади, які мають їм служити. На практиці ситуація є більш складною: громадяни обирають представницькі органи влади, а ті призначають виконавчі. При цьому вони схильні забути про свою основну місію служити народу і на практиці часто задовольняють забаганки один одного, близького оточення та корпоративний інтерес. Це вічна проблема - схильність публічної влади до зловживань.

У демократичних правових країнах зі зловживаннями влади борються за допомогою проведення чергових і позачергових виборів, заборони більш ніж два строки займати важливі публічні посади, постійного тиску громадськості та засобів масової інформації та чиновників.

Універсальним винаходом для запобігання зловживанням з боку публічної влади є цивільне право. Коли парламент установлює закони, їх виконання покладається на громадян, які без участі суб´єктів публічної адміністрації вирішують свої питання. Практично цивільне право було б ідеальним винаходом суспільства, якби всі громадянами мали високий рівень правової культури і правосвідомості та вирішували свої юридичні конфлікти на основі компромісу, добровільно йшли на утиск своїх прав, свобод чи законних інтересів заради інших осіб. Цивільно-правові відносини є демократичними й простими, менш витратними і, найголовніше, не вимагають участі публічного посередника у вирішенні юридичного конфлікту.

Проте через недостатню правову культуру або коли такі відносини складають суспільну небезпеку, між суб´єктами права з’являється публічний посередник - суб´єкт публічної адміністрації. Без нього взагалі говорити про адміністративне право неможливо.

До основних суб´єктів публічної адміністрації належать:

1] органи виконавчої влади;

2] суб´єкти місцевого самоврядування;

3] суб´єкти делегованих повноважень:

3.1] громадські об´єднання;

Приклад: при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування діють громадські ради, що є колегіальними виборними консультативно-дорадчими органами, утвореними для забезпечення участі громадян у здійсненні публічного адміністрування, громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю та врахування громадської думки.

3.2] інші суб´єкти під час здійснення делегованих законодавством виконавчих функцій.

Приклад: суб´єкт господарювання будь-якої форми власності, матеріально-технічна база та персонал якого відповідає встановленим вимогам, може отримати від Головного сервісного центру МВС юридичний статус пункту технічного контролю та здійснювати публічне адміністрування щодо обов´язкового технічного контролю транспортних засобів.

Крім основних суб´єктів публічної адміністрації, для яких здійснення публічного адміністрування є основною функцією, існують й інші, для яких адміністративна діяльність є додатковим видом діяльності, зокрема:

Президентом України - щодо внесення до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, Голови Служби безпеки України; зупинки дії актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції; ухвалення рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні.

Суддями на адміністративних посадах та апаратом суду - під час надання адміністративних послуг у системі судоустрою та здійснення прийому громадян.

Отже, до основних суб´єктів публічної адміністрації належать органи виконавчої влади, суб´єкти місцевого самоврядування та суб´єкти делегованих повноважень під час здійснення делегованих законодавством виконавчих функцій.