Міжнародні відносини

Укладення мирних договорів з сателітами і союзниками Німеччини

Третє завдання — укладення мирних договорів з переможеними державами гітлерівської коаліції — було найголовнішим і разом з тим найскладнішим — адже відомо, що після кожної війни воєнні союзники стають конкурентами у розподілі післявоєнних пільг. В даному випадку до «природних труднощів» додавались головні — гостра ворожнеча між двома політичними системами — капіталізмом і соціалізмом. Відомо, що марксизм-ленінізм передбачав «закономірний» перехід капіталістичного періоду розвитку людського суспільства до соціалістичного, а згодом комуністичного періоду розвитку. Радянська зовнішня політика базувалась на цій теорії і намагалась всіляко сприяти цьому. Отже, після завершення війни провідна ідеологічна ворожнеча між двома системами, капіталізмом і соціалізмом, яка в період війни свідомо ослаблювалась обома сторонами, вийшла на передній план і постала на повний зріст. Особливо в умовах, коли СРСР, відчуваючи себе головним переможцем, намагався, природньо для такого, посилити свій вплив в різних напрямках.

Отже, цей момент проявився вже при вирішенні питання про підписання мирних договорів з країнами-сателітами та союзниками гітлерівської Німеччини.