Управління персоналом

12.3. Оцінка робітників та службовців

Оцінка ділових якостей робітників та службовців здійснюється за найбільш універсальними ознаками, що істотно впливають на індивідуальну продуктивність праці, морально-психологічний клімат у колективі, а, отже, і на всю атмосферу трудового процесу і його практичні результати. Деякі з цих ознак такі:

  • професійна компетентність (знання справи);
  • проявлення ініціативи у роботі;
  • уміння добре організовувати роботу (без нагадувань і примушення), не допускати бездіяльності;
  • здатність точно виконувати всі доручення (відповідальність);
  • уміння ефективно працювати у колективі, допомагати іншим його членам, обмінюватися ідеями;
  • сприйнятливість до змін на виробництві, проявлення здатності до неординарних рішень і нових ідей (відчуття новизни).

Кожна оцінка ділових якостей має 4 рівні й оцінюється в балах: низький - 0,5, середній - 1, вище за середній - 2, високий - 3.

Оцінка складності функцій, що виконує працівник проводиться за ознаками, які враховуються в тарифно-кваліфікаційному довіднику і відбиті в тарифному розряді. Крім цього, до уваги приймаються і ті ознаки, що не включені до тарифно-кваліфікаційного довідника, але впливають на складність праці працівників, і жадають від них більшої напруги, досвіду: розмаїтість робіт, керівництво ланкою, бригадою, додаткова відповідальність у технологічному процесі (наприклад, виконання фінішних операцій), робота із самоконтролем.

Оцінка результатів праці працівників ураховує як кількісні (обсяг виконуваних робіт), так і якісні (якість виконуваних робіт) параметри виконуваних робіт, а також їхню ритмічність.

Оцінка працівників за результатами праці успішно може бути виконана лише стосовно до категорії робітників, причому робітників-відрядників, оскільки визначення кількісного і якісного результату праці (обсягу зробленої продукції та її якостей) для цієї групи працівників не є складним.