Управління персоналом

11.4. Санітарно-гігієнічні умови праці

Виробнича санітарія - система організаційних, санітарно-гігієнічних і санітарно-технічних заходів і засобів, спрямованих на запобігання впливу на працівника несприятливих умов праці.

Несприятливі умови праці поділяються за:

  • ступенем шкідливості;
  • ступенем тяжкості;
  • ступенем небезпеки.

До санітарно-гігієнічних умов праці відносяться:

  • фізичне середовище: мікроклімат, шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, радіація;
  • хімічне середовище: хімічні властивості повітря;
  • біологічне середовище.

У зв’язку із значним поширенням використання комп´ютерної техніки ще 6 грудня 1998 року були затверджені державні санітарні норми і правила (ДСНіП) роботи з візуальними, дисплейними терміналами ЕОМ.

У 1998 році була затверджена наказом Міністерства охорони здоров´я Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості, небезпеки факторів виробничого середовища, тяжкості, напруженості виробничого процесу.

Виходячи з принципів „Гігієнічної класифікації, умови праці поділяються на 4 класи:

1 клас - оптимальні умови праці, при яких зберігається не тільки здоров´я працюючих, але і створюються умови для підтримки високого рівня працездатності.

Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів установлені для мікрокліматичних параметрів і факторів трудового процесу. Для інших факторів, за оптимальні приймаються такі умови праці, при яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівня, прийнятого за безпечний для населення.

2 клас - припустимі умови праці, які характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, що не перевищують установлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального положення організму відновлюються під час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни і не впливають негативно на стан здоров´я організму працюючих.

3 клас - шкідливі умови праці, які характеризуються наявністю шкідливих факторів виробництва, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні несприятливо впливати на організм працюючих.

Шкідливі умови праці за рівнем перевищення гігієнічних нормативів і змін в організмі робітників поділяються на 4 ступені:

1 ступінь - умови праці, що характеризуються такими відхиленнями від гігієнічних нормативів, що, як правило, викликають функціональні зміни, які виходять за границі фізіологічних коливань і сприяють росту захворюваності та тимчасової втрати працездатності.

2 ступінь - умови праці, що характеризуються таким рівнем факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі функціональні порушення, приводячи в більшості випадків до росту захворюваності та тимчасової втрати працездатності, підвищення частоти загальної захворюваності, появи ознак професійної патології.

3 ступінь - умови праці, що характеризуються таким рівнем факторів виробничого середовища і трудового процесу, що призводять до підвищення рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та розвитку, як правило, початкових стадій професійних захворювань.

4 ступінь - умови праці, що характеризуються таким рівнем факторів виробничого середовища, що здатний призводити до розвитку виражених форм професійних захворювань, значному росту хронічної патології та рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

4 клас - небезпечні (екстремальні) - умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних ушкоджень, отруєнь, травм, загрози життю.