Управління персоналом

11.1. Поняття, фактори і значення умов праці на виробництві

Умови праці - це сукупність факторів зовнішнього середовища, що впливають на здоров´я і працездатність людини у процесі праці.

Основними директивними документами, що регламентують умови праці, є санітарні норми проектування підприємств, будівельні норми і правила (БНіП), вимоги техніки безпеки й охорони праці.

Умови праці на кожному робочому місці формуються під впливом таких груп факторів:

 1. Виробничі фактори - обумовлені особливостями техніки і технології, рівнем механізації й автоматизації праці, якістю оснащення робочих місць, режимами праці та відпочинку. Від них залежать фізичні зусилля та нервова напруга, робоче положення працівника, темп і монотонність роботи.
 2. Санітарно-гігієнічні фактори - це температура, вологість, забруднення повітря, шум, вібрація, освітлення на робочому місці.
 3. Фактори безпеки передбачають захист працівників від травм, ураження струмом, хімічного і радіаційного забруднення.
 4. Інженерно-психологічні фактори визначають комфортність на робочих місцях, досконалість конструкції техніки, органів управління і способів контролю за ходом технологічного процесу, зручність обслуговування машин і механізмів.
 5. Естетичні фактори визначають естетичність виробничого середовища, приємність форм, наявність квітів і звуків на робочому місці, оформлення зон відпочинку, що заспокоюють та ін.
 6. Соціальні фактори визначаються взаєминами в трудовому колективі, стилем керівництва, місією і цілями підприємства і мірою їхньої ідентифікації з інтересами працівника. Під дією цих факторів формується морально-психологічний клімат у колективі. Відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці виділяють 10 основних груп факторів виробничого середовища, які впливають на працездатність людини і викликають у неї стомлення:
 • фізичне зусилля (пересування вантажів і т.п.);
 • нервова напруга (складність розрахунків, висока відповідальність, інтелектуальна напруга і т.п.);
 • темп роботи (кількість трудових рухів у одиницю часу);
 • робоче положення (положення тіла людини стосовно засобів виробництва);
 • монотонність роботи (багаторазовість повторення однотипних короткочасних операцій, дій, циклів);
 • температура, вологість, теплове випромінювання у робочій зоні;
 • забруднення повітря (зміст домішок у 1 куб. м або 1 л повітря і вплив їх на організм людини);
 • виробничий шум (частота шуму в герцах, сила шуму в децибелах);
 • вібрація, обороти і поштовхи на робочому місці;
 • освітлення у робочій зоні.

Вивчення умов праці на конкретному підприємстві проводиться для того, щоб, виявити напрямки і шляхи їхнього поліпшення, щоб компенсувати працівникам шкідливий вплив умов праці на їхнє здоров´я в грошовій або іншій формі (підвищення зарплати, спеціальне харчування, скорочена тривалість робочого часу та ін.).