Управління персоналом

10.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку (Правила) - це один з важливих документів, що регламентує порядок прийому і звільнення працівників, час праці та відпочинку, основні обов´язки співробітників і адміністрації, а також заходи для заохочення і покарання.

Вихідною інформацією для складання Правил є:

 • Конституція (Основний Закон) держави;
 • Цивільний кодекс;
 • Кодекс законів про працю;
 • Всесвітня декларація ООН прав людини;
 • постанови уряду з праці та соціальних питань;
 • статут підприємства;
 • договір засновників підприємства;
 • філософія підприємства;
 • колективний договір.

Типові Правила складаються з таких розділів:

 • загальні положення;
 • порядок прийому і звільнення співробітників;
 • час праці та відпочинку;
 • основні обов´язки співробітників;
 • основні обов´язки адміністрації;
 • заходи заохочення і покарання;
 • службова і комерційна таємниці.

Додатково, якщо відсутні такі документи, як філософія підприємства і положення про службову таємницю, у Правила можна включати такі розділи:

 • вимоги до співробітників;
 • умови оплати праці;
 • соціальні блага і гарантії;
 • службова таємниця.