Управління персоналом

9.1. Індивідуальні та групові інтереси працівників, методи їхнього використання в управлінні персоналом

Конкретні причини тієї або іншої поведінки людей у кінцевому рахунку упираються в їхні інтереси. Це зв´язано з тим, що людину до активних дій, у тому числі і до праці, спонукає необхідність задоволення різних потреб (недостачі чогось, що викликає стан дискомфорту). При усвідомленні потреби у людини виникає бажання її задовольнити, а, отже, інтерес до того, що дозволить це зробити. У результаті цього потреби здобувають форму інтересу до тих або інших видів діяльності, об´єктів і предметів. Отже, інтерес - це внутрішня спонукальна сила стосовно конкретної діяльності, але тільки у тому випадку, якщо людина упевнена, що досягти бажане їй під силу.

Якщо потреби показують, що необхідно працівникові для його нормального існування (діяльності), то інтерес дає йому відповідь на питання, як варто діяти, щоб задовольнити ту або іншу потребу.

Інтереси залежать від психічних якостей людини, його здібностей, характеру, освітнього і культурного рівня, соціального досвіду. Інтереси класифікуються в такий спосіб:

1. За змістом - особисті, групові, суспільні, матеріальні, духовні, професійні, навчальні, ділові й ін.
2. За рівнем дієвості - пасивні й активні.
3. За спрямованістю - на діяльність або на результат.
4. За широтою - концентровані та розподілені.
5. За стійкістю - тривалі та короткочасні.

Носіями інтересів виступають окремі працівники, групи, соціальні групи тощо. Кожному суб´єктові властива сукупність різних інтересів. У процесі трудової діяльності відбувається постійне переплетення особистих (індивідуальних) і колективних інтересів. На практиці групові інтереси виражаються в системі цілей і показників, що відбивають колективні результати праці. Цим зумовлюється висока значимість визначення кінцевих цілей і оціночних показників роботи колективу, у виконанні яких працівники повинні бути особисто зацікавлені. Ця особиста зацікавленість забезпечується методами мотивації персоналу, про які мова йтиме в темі «Мотивація і стимулювання персоналу».