Управління персоналом

8.1. Поняття, основні фактори і траєкторії руху персоналу в організації

Рух персоналу - це процес приведення у рівновагу потреби організації в заміщенні вакантних робочих місць і потреби у праці відповідної якості, у просуванні по службі та ін.

В економічному плані рух персоналу - це засіб, що забезпечує задоволення попиту на працівників визначеного профілю і кваліфікації, а також індивідуальних потреб працівників.

Рух персоналу зв´язаний не тільки з наявністю вакантних робочих місць відповідної якості, але і з тим, наскільки прийняті працівники готові їх зайняти, тобто від рівня загальної і професійної підготовки прийнятих, від їхніх демографічних особливостей, досвіду та ін. Від того, наскільки раціонально в організації діють внутрішні переміщення, багато у чому залежать можливості кваліфікаційного просування, одержання роботи за інтересом, з оптимальними для працівника умовами й оплатою праці.

До основних факторів, що впливають на процес руху персоналу в організації, відносяться:

  • виробничі (життєвий цикл організації і продукції);
  • соціальні (потреба в розвитку);
  • біологічні (погіршення здоров´я, наближення пенсійного віку);
  • особисті (сімейні обставини) та ін.

Траєкторії руху персоналу в організації можуть здійснюватися за такими напрямками.

  1. Підвищення в посаді або кваліфікації, якщо службовець переходить на більш високу посаду, а робітникові привласнюється більш високий розряд.
  2. Переміщення, коли працівник переводиться на інше рівноцінне місце роботи (цех, відділ, служба).
  3. Зниження, якщо в зв´язку зі зниженням потенціалу працівника він переводиться на більш низький розряд або за результатами атестації на більш низьку посаду.
  4. Звільнення з організації, коли працівник змінює місце роботи у зв´язку з незадовільними умовами праці або невідповідністю займаної посади.