Управління персоналом

7.7. Кадровий резерв на заміщення вакантних посад

Формування кадрового резерву і робота з ним спрямована насамперед на вдосконалювання розвитку персоналу, його професійного росту і побудови кар´єри.

Кадровий резерв - це спеціально сформована і підготовлена група працівників, призначених для висунення на керівні посади більш високого рівня. Планування кадрового резерву має на меті спрогнозувати персональні просування, їхню послідовність і супутні їм заходи. Воно вимагає пророблення всього ланцюжка просувань, переміщень, звільнень конкретних співробітників. Плани кадрового резерву можуть складатися у вигляді схем заміщення, що мають різноманітні форми у залежності від особливостей і традицій різних організацій. Можна сказати, що схеми заміщення являють собою варіант схеми розвитку організаційної структури, орієнтованої на конкретні особистості з різними пріоритетами. В основі індивідуально орієнтованих схем заміщення лежать типові схеми заміщення. Вони розробляються службами управління персоналом під організаційну структуру і являють собою варіант моделі ротації робочих місць.

Підготовка резерву кадрів включає три етапи:

 • формування резерву кадрів;
 • підготовка працівників, що входять у його склад, до роботи в новій посаді;
 • призначення на вакантну посаду.

Формування резерву й організація робіт з його підготовки складається з таких етапів:

 • оцінка якостей працівника керівниками одночасно з взаємною оцінкою працівників по відповідних групах;
 • одержання узагальнених експертних оцінок усіх працівників;
 • виділення працівників, що одержали високі оцінки і кадрові дані яких задовольняють нормативним вимогам до посад;
 • прийняття рішень щодо включення працівників у резерв і затвердження складу резерву;
 • навчання, стажування в резерві;
 • виконання конкурсних розробок, пропозицій працівникам, які знаходяться в резерві;
 • уточнення, корегування, інформація про резерв за результатами навчання, стажування та конкурсів;
 • призначення на керівні посади.