Управління персоналом

7.6. Система безперервного навчання персоналу

У сучасних організаціях професійне навчання являє собою комплексний безперервний процес, що включає декілька етапів:

  • визначення потреб у навчанні, зв´язаних з виконанням виробничих обов´язків і стратегією розвитку організації;
  • формування бюджету навчання;
  • визначення цілей навчання і критеріїв оцінки його ефективності;
  • визначення змісту програм і вибір методів навчання;
  • організація процесу навчання;
  • оцінка ефективності навчання.

З урахуванням стратегії розвитку підприємства і поточних потреб у навчанні розробляються перспективні та поточні річні плани навчання персоналу. При цьому в основу закладається принцип безперервності підвищення кваліфікації кожного співробітника протягом усієї його діяльності в організації.

Система безперервного навчання персоналу припускає такі основні види навчання:

  • первинне навчання осіб, прийнятих на роботу;
  • щорічне навчання по керівників і фахівців з актуальних питаннях професійної діяльності;
  • періодичне навчання (відповідно до потреб, але не рідше встановленої періодичності для кожної категорії осіб);
  • навчання осіб, що готуються до посадових переміщень (призначення на більш високу посаду або посаду іншого профілю).