Управління персоналом

7.5. Післядипломне навчання керівників і фахівців. Програми МДА

Післядипломна освіта як система включає навчання в академіях, інститутах (центрах) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалювання кваліфікації кадрів, навчально-курсові комбінати, підрозділи вищих навчальних закладів (філії, факультети, відділення та ін.); професійно-технічні навчальні заклади; відповідні підрозділи в організаціях і на підприємствах. Крім того, можна розглядати як просунуті форми післядипломної освіти навчання в аспірантурі, докторантурі та самоосвіта. Післядипломне навчання керівників і фахівців викликано до життя самими умовами їхньої діяльності, які вимагають високого рівня компетентності у різних сферах менеджменту і бізнесу. Дана обставина визначила виникнення і функціонування шкіл бізнесу і менеджменту практично у всіх країнах із ринковою економікою. Тільки у США Американська асоціація університетських шкіл бізнесу нараховує більше 1200 членів. Підготовка керівників у цих школах здійснюється за програмою

Master of Business Administration (Магістр Ділового Адміністрування), що є головною в системі освіти вищих керівників. Характерними рисами МДА є:

  • фундаментальна підготовка керівників на базі вищої освіти у сфері менеджменту і бізнесу;
  • магістратура - це рівень навчання, зв´язаний з одержанням академічного ступеня і практичної орієнтації на керівництво;
  • тривалість навчання - від 10 до 24 місяців з навчальною програмою 720 - 1100 академічних годин; при цьому дуже великий обсяг відведений самостійній роботі студентів у бібліотеці та над проектами;
  • інтенсивна робота студентів із твердим контролем знань і успішності з використанням «залікових балів»;
  • зв´язок із практикою бізнесу, орієнтація на самостійне прийняття рішень (ділові ігри, господарські ситуації, робота над реальними проектами в організаціях).
  • високий рівень професорського складу, значна частина якого зайнята у конкретному бізнесі або консультуванні компаній.

Система «залікових балів» формується в такий спосіб:

  1. «Заліковий бал» відповідає 15 академічним годинам протягом семестру (2 бали - 30 годин,3 бали - 45 годин і т.д.). Сьогодні курси більше 45 годин у програмах МДА не практикуються.
  2. Кредитні бали нараховуються: за участь у розробці проектів - 34 бали, захист магістерської дисертації -2-8 балів.
  3. У цілому програма МДА містить від 48 до 72 балів, зокрема не менше 18 балів (270 годин) виділяється на базові курси, 18 балів - на спеціалізовані курси, інші - курси на вибір.