Управління персоналом

7.4. Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів

Підвищення кваліфікації займає особливе місце у навчанні персоналу і є основним способом забезпечення відповідності кваліфікації працівників сучасному рівню розвитку науки, техніки і технології. Підвищення кваліфікації користується популярністю на підприємствах з таких причин:

 • підвищення кваліфікації дешевше, ніж підготовка нових фахівців;
 • тривалість навчання менша, ніж при підготовці персоналу;
 • цільова спрямованість освітніх програм (наприклад, «Персонал», «Маркетинг»).

Підвищення кваліфікації робітників на підприємстві здійснюється у таких формах:

 • виробничо-технічні курси для одержання середньої та високої кваліфікації;
 • цільові курси, що відкриваються для освоєння нової техніки і технології;
 • курси навчання другим професіям;
 • школи з вивчення передових методів праці.

Підвищення кваліфікації керівників і фахівців проводиться для відновлення теоретичних і практичних знань, умінь і навичок відповідно до постійно зростаючих вимог державних освітніх стандартів і особливостей розвитку організації. Воно включає такі види:

 • короткострокове (не менше 72 годин) тематичне навчання з питань конкретного аспекту діяльності організації і проводиться в освітніх установах підвищення кваліфікації, навчальних центрах або за місцем основної роботи, що закінчується здачею іспиту, заліку або захистом реферату;
 • тематичні та проблемні семінари (від 72 до 100 годин) за науково-технічних, технологічних, соціально-економічних та інших проблем організації, що проводяться освітніми установами підвищення кваліфікації, навчальними центрами за розроблювальними ними планами і програмами;
 • тривале (понад 100 годин) навчання керівників і фахівців для поглибленого вивчення актуальних проблем науки, техніки, технології, соціально-економічних та інших проблем професійної діяльності і здійснюється у зазначених вище закладах.

Перепідготовка керівників і фахівців проводиться для одержання ними другої освіти з нової спеціальності або кваліфікації на базі наявної вищої або середньої професійної освіти і здійснюється в освітніх установах вищої або середньої фахової освіти з видачею державного диплома про освіту встановленого зразка.

Міжнародний досвід значно розширює уявлення про форми підвищення кваліфікації. Зокрема, у США практикуються і такі форми підвищення кваліфікації як:

 • робота в цільових групах із розробки спеціальних перспективних проектів;
 • горизонтальна ротація у рамках організації та її філій, у тому числі закордонних;
 • консультування і викладацька робота;
 • освоєння університетських програм з метою одержання магістерського ступеня;
 • вирішення конкретних задач, які мають справжній інтерес та позитивний відгук.