Управління персоналом

7.3. Первинна професійна підготовка кадрів

Первинна професійна підготовка кадрів здійснюється з метою одержання робочої професії або спеціальності та передбачає такі рівні підготовки:

  1. Початкова професійна підготовка ведеться по робочих професіях у ПТУ. Термін навчання 2-3 роки. Випускникам відповідно до їхнього кваліфікаційного рівня привласнюється кваліфікація «кваліфікований робітник» за придбаною професії відповідного розряду.
  2. Середня професійна підготовка орієнтована на підготовку молодших фахівців (техніків, бухгалтерів, будівельників та ін.). Їх готують технікуми - вищі навчальні заклади 1 рівня акредитації.
  3. Вища професійна підготовка. Базову вищу освіту надають коледжі - вищі навчальні заклади 2 рівня акредитації, що готують бакалаврів. Вищі навчальні заклади 3-4 рівнів акредитації (інститути, академії, університети) готують фахівців і магістрів, які одержують вищу професійну освіту.

У той же час варто зазначити, що традиційно на ряді підприємств використовуються і такі форми первинної професійної підготовки робітників як:

  • навчання на курсах (курсова підготовка у навчальних комбінатах);
  • бригадне навчання, за яким учні включаються до складу учнівських бригад і проходять підготовку безпосередньо на робочих місцях під керівництвом кваліфікованих інструкторів, які не звільняються від своєї основної роботи;
  • індивідуальне навчання, за яким учень прикріплюється до висококваліфікованого робітника - наставника для одержання практичних навичок, а теоретичну підготовку здійснює або самостійно, або консультуючись з фахівцями, або в групах, які спеціально комплектуються.