Управління персоналом

6.6. Професійний добір персоналу

Добір персоналу є природним завершенням процесу підбору працівників відповідно до потреб організації в людських ресурсах.

Весь процес добору персоналу можна розбити на такі основні етапи:

  • оформлення у встановленому порядку анкетних і автобіографічних даних;
  • аналіз рекомендацій і послужного списку; співбесіда;огляд професійної придатності, включаючи ділові й особистісні якості;
  • медичний контроль і апаратні дослідження;аналіз результатів іспитів і винесення висновку щодо професійної придатності;
  • ухвалення рішення про наймання на роботу.

На кожному етапі добору відсівається частина заявників унаслідок невідповідності визначеним вимогам або ж вони самі відмовляються від процедури, приймаючи інші рішення. Використання всіх етапів забезпечує мінімум помилок у доборі персоналу. Чим вище посадовий рівень здобувача, тим більша потреба у використанні всіх етапів.