Управління персоналом

6.5. Маркетинг ринку праці

Маркетинг персоналу - вид управлінської діяльності, спрямований на визначення і покриття потреби в персоналі. Завдання маркетингу персоналу - володіти ситуацією на ринку праці для ефективного покриття потреби в персоналі та реалізації таким чином цілей організації.

Маркетингова діяльність в області персоналу являє собою комплекс взаємозалежних етапів з формування і реалізації плану персонал-маркетингу.

Основні етапи маркетингової діяльності в області персоналу:

  • вибір і аналіз джерел інформації з маркетингової діяльності;
  • аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, які визначають напрямки маркетингової діяльності;
  • розробка заходів за напрямками персонал-маркетингу;
  • формування плану персонал-маркетингу і його реалізація.

Вихідну інформацію для визначення напрямків маркетингової діяльності, формування плану персонал - маркетингу і заходів щодо його реалізації дає аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, який є визначальним у маркетинговій діяльності.

До зовнішніх факторів, тобто умов, які організація не може змінити, але повинна враховувати, відносяться: ситуація на ринку праці, розвиток технології, особливості соціальних потреб, розвиток законодавства, кадрова політика підприємств - конкурентів.

До внутрішніх факторів, тобто таких, які піддаються в значній мірі управлінському впливу з боку організації, відносяться: цілі організації, фінансові ресурси, кадровий потенціал організації, джерела покриття кадрової потреби.

Основними напрямками персоналу-маркетингу є:

  • розробка вимог до персоналу;
  • визначення потреби в персоналі;
  • розрахунок планових витрат на придбання і подальше використання персоналу;
  • вибір шляхів покриття потреби у персоналі.

Таким чином, головними задачами персонал-маркетингу є: дослідження ринку для встановлення поточних і перспективних потреб організації в кількості та якості персоналу; вивчення розвитку виробництва для своєчасної підготовки робочих місць і вимог до співробітників; пошук і придбання персоналу, характеристики якого відповідають вимогам, що висуваються організацією.

Персонал-маркетинг створює базу для проведення остаточного добору кадрів.