Управління персоналом

6.2. Аналіз структури організації з метою її оптимізації

Аналіз структури організації є постійним завданням служб управління персоналом. Це робиться для того, щоб на основі вироблених критеріїв придатності працівників до зайняття того або іншого робочого місця вирішувалися задачі визначення шляхів і джерел задоволення потреби організації у людських ресурсах. Але оскільки справа стосується живих людей, то аналізуються не тільки організаційна і функціональна структури, але також рольова, соціальна і штатна структури персоналу. При цьому будь-яке рішення носить вірогідний характер. Таким чином, аналіз структури персоналу припускає детальне вивчення:

  • організаційної структури, тобто складу і підпорядкованості взаємозалежних ланок управління;
  • функціональної структури, тобто розподілу управлінських функцій між керівництвом і окремими підрозділами;
  • рольової структури, тобто характеристик колективу по участі у творчому процесі в організації, комунікативних ролях і поведінки;
  • соціальної структури, що характеризує персонал за соціальними показниками (стать, вік, професія, кваліфікація, освіта та ін.).