Управління персоналом

6.1. Об`єктивні та суб`єктивні фактори зміни потреби організації у персоналі

Оскільки персонал - це особливий та найважливіший вид ресурсів, а якості співробітників не піддаються точному визначенню, планувати і задовольняти потребу у персоналі набагато складніше, ніж потребу у матеріальних та фінансових ресурсах. Навіть після укомплектування штатів зберігається велика імовірність помилки, яка була допущена на стадії планування і добору. На потребу в персоналі впливають обставини, зв´язані з характеристикою досягнутого рівня розвитку організації і передбачуваного стану після завершення наступного етапу її розвитку.

Метою планування людських ресурсів є визначення того, коли, де, скільки, якої кваліфікації і з якими витратами організації будуть потрібні працівники для вирішення її задач.

При визначенні потреби організації у персоналі необхідно враховувати фактори, що нижче наводяться: суб´єктивні (внутріорганізаційні):

  • мета (стратегічні задачі та бізнес-план);
  • рух персоналу (звільнення, вихід на пенсію, декретні відпустки, тимчасова непрацездатність);
  • фінансовий стан, традиції та ін.; об´єктивні (зовнішні):
  • стан економіки у цілому (темпи економічного зростання галузі, рівень інфляції та безробіття);
  • розвиток техніки і технології, державна політика (зміни у трудовому законодавстві, податковому режимі, системі соціального страхування);
  • конкуренція і ринкова динаміка.

Виходячи з оцінки стану факторів, що впливають на потребу організації в персоналі, розробляється кадрова політика на плановий період: майбутні скорочення, набір, у тому числі ключових фахівців, переміщення, підвищення кваліфікації, зміни у системі мотивації й оцінки результатів, підвищення рівня безпеки праці та ін.