Управління персоналом

1.4. Персонал організації: структура, якісні характеристики

Розглянувши об’єктивну необхідність і сутність управління спільною працею людей, треба визначитися з уявленням щодо самого об’єкта управління, тобто людей, які складають персонал організації. Персонал - це весь особовий склад організації, всі постійні та тимчасові працівники, представники кваліфікованої і некваліфікованої праці. Від терміна «персонал» варто відрізняти поняття «кадри». Під кадрами розуміють штатних (постійних) кваліфікованих працівників, що пройшли попередню професійну підготовку, володіють трудовими навичками, досвідом роботи, спеціальними знаннями в обраній сфері діяльності та знаходяться в трудових відносинах з керівництвом організації.

При вивченні питання щодо структури персоналу організації треба мати на увазі, що вона може розглядатися як:

 • статистична структура, яка відбиває розподіл персоналу по категоріях і групах посад;
 • аналітична структура, яка визначається на основі спеціальних досліджень і розрахунків і розподіляється на загальну (за стажем роботи, освітою, професіях та ін.) та часткову (наприклад, зайняті важкою працею за допомогою найпростішого устаткування і без нього, виконують роботу вручну без допомоги машин тощо).

За характером трудових функцій персонал розподіляється на: робітників:

 • основних і допоміжних;
 • ручної і механізованої праці;
 • почасовиків і відрядників;
 • за професіями, віком, стажем тощо; службовців:
 • керівників:

а) за рівнем управління: вищої ланки; середньої ланки; нижчої ланки;

б) за функціями управління: лінійних; функціональних;

 • фахівців;
 • інших працівників, що відносяться до службовців.

Під якісними характеристиками персоналу потрібно розуміти:

 • здатності (рівень освіти, обсяг знань, професійні навички, досвід роботи у визначеній сфері тощо);
 • мотивації (професійні та особисті інтереси, прагнення зробити кар´єру тощо);
 • властивості (особистісні якості, що впливають на виконання визначеної професійної ролі).

Кількісні характеристики персоналу визначаються характером, масштабами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, ступенем їхньої механізації, автоматизації, комп´ютеризації. Кількісні показники чисельності персоналу такі:

 • нормативна чисельність;
 • облікова (списково-фактична) чисельність:

а) постійні працівники;

б) тимчасові працівники;

в) сезонні працівники;

 • середньооблікова чисельність усього персоналу в еквіваленті повної зайнятості;
 • середньооблікова чисельність;
 • явочна чисельність;
 • чисельність працівників, які не перебувають у списковому складі.

Соціальна структура характеризує працівників організації як сукупність суспільних груп, які класифікуються по статі, віку, професії, кваліфікації, національності, рівню, родинному стану й т.п.