Управління персоналом

2. Організація як один з основних соціальних інститутів суспільства. Типи організацій у сфері економіки

Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети чи цілей. Розглядаючи організацію як соціальний інститут суспільства, можна виділити кілька складових елементів, що визначають її як особливе утворення, а саме: ціль, структура організації, технологія, фінансові ресурси, персонал та управління діяльністю організації. Важливо простежити як прямі, так і зворотні зв’язки між указаними елементами.

Загалом цілі всякої організації включають створення ресурсів для досягнення результатів. Важливо при цьому усвідомлювати те, що однією з самих значущих характеристик організації є її взаємозв´язок із зовнішнім середовищем. Організації цілком залежні від - від зовнішнього середовища, як у відношенні до своїх ресурсів, так і у відношенні до споживачів її продукції чи послуг.

При розгляді типів організацій, які функціонують в економіці країни, треба, перш за все, визначитися зі співвідношенням термінів “підприємство” і “організація”. Термін “організація” охоплює крім підприємств, що знаходяться у державній і муніципальній власності,

комерційні організаці, господарські товариства і об’єднання, акціонерні товариства, а також некомерційні організації, що створюються у формі споживчих кооперативів, суспільних і релігійних організацій (об´єднань), фондів і установ.

Організація - це юридична особа, яка: має відособлене майно у власності, у господарюванні, в оперативному управлінні; відповідає майном за своїми обов´язками; може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права і може бути позивачем і відповідачем у суді; має самостійний баланс або кошторис. Організації можуть бути класифіковані по наступних ознаках:

  • організаційно-правова форма, форма власності: приватна; державна; муніципальна; суспільна; цільове призначення: виробництво продукції; виконання робіт; надання послуг;
  • широта виробничого профілю: спеціалізовані; диверсифіковані;
  • характер комбінації науки й виробництва; наукові; виробничі; науково-виробничі;
  • число стадій виробництва: одностадійні; багатостадійні;
  • розташування підприємства: на одній території; на одній географічній точці; на різних географічних точках.