Фінанси

6.4. Сутність, стадії та учасники бюджетного прогресу

Бюджетний процес представляє собою регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

Стадіями бюджетного процесу визнаються:

- складання проектів бюджетів;

- розгляд проекту та ухвалення закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

- виконання бюджету включно з унесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

- підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету й ухвалення рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно д о законодавства.

Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов´язками з управління бюджетними коштами). Основними учасниками бюджетного процесу (суб’єктами бюджетних відносин) є:

  • Президент України;
  • Верховна Рада України, місцеві ради;
  • Кабінет Міністрів України, виконавчі органи на місцях; Міністерство фінансів України та територіальні фінансові органи; Державне казначейство України та його територіальні управління;
  • Державне контрольно-ревізійне управління України та територіальна мережа цих закладів;
  • Державна податкова адміністрація України та територіальні податкові інспекції;
  • Рахункова палата України.