Інтелектуальна власність

2.1. Об`єкти права інтелектуальної власності

2.1.1 Класифікація об´єктів права інтелектуальної власності

Класифікація об´єктів інтелектуальної власності, що визначені такими у Цивільному кодексі України.

Для зручності всі об´єкти, поділені на три групи: об´єкти промислової власності, нетрадиційні об´єкти інтелектуальної власності, об´єкти авторського права і суміжних прав.

2.1.2 Об´єкти промислової власності

Винахід (корисна модель) - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Винахід (корисна модель) може бути секретним, якщо містить інформацію, віднесену до державної таємниці. Якщо винахід (корисна модель) створений працівником у зв´язку з виконанням службових обов´язків чи за дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором не передбачено інше, або з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва й обладнання роботодавця, то він вважається службовим винаходом (корисною моделлю).

Промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Під торговельною маркою розуміють позначення, за яким товари й послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Географічне зазначення - це назва географічного місця, яке вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора. Сутність фірмового найменування витікає із самої назви цього об´єкту. Але, на відміну від попередніх об´єктів, поки що не існує закону, який би охороняв права на нього.

2.1.3 Нетрадиційні об´єкти інтелектуальної власності

Сорт рослин-це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) у рамках нижчого з відомих ботанічних таксонів. Під породою тварин зазвичай розуміють селекційні досягнення у тваринництві.

Зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з´єднань між ними визначене законом як топографія інтегральної мікросхеми.

Комерційна таємниця - це технічна, комерційна, організаційна та інша інформація, що здатна підвищити ефективність виробництва або іншої соціально доцільної діяльності або забезпечити інший позитивний ефект.

Відкриттям визнається встановлення невідомих раніше закономірностей властивостей і явищ матеріального світу.

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.

2.1.4 Об´єкти авторського права і суміжних прав

Ці об´єкти права інтелектуальної власності, у свою чергу, поділяються на дві групи - власне об´єкти авторського права: твори літератури й мистецтва, комп´ютерні програми, компіляції даних (бази даних) і об´єкти, суміжні з авторськими правами, до яких відносяться виконання творів, фонограми й відеограми, програми (передачі) організацій мовлення.

Перелік об´єктів права інтелектуальної власності, наведений на рис. 2, не є вичерпним. З розвитком людської цивілізації будуть з´являтися все нові й нові об´єкти права інтелектуальної власності, насамперед у галузі інформаційних технологій, генної інженерії тощо.