Фінанси
За заг. ред. Меглаперідзе А.С.

Фінанси

Навчальний посібник. - К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 420 c.

Навчальний посібник містить 19 тематичних блоків, в яких досліджуються теоретичні аспекти фінансових відносин. Всі тематичні блоки посібник логічно між собою пов’язані.

Проблематику кожної теми визначає план (логіка) викладу матеріалу, який допомагає орієнтуватися в процесі опанування матеріалом. По завершенні кожної теми, для закріп­лення матеріалу, наводяться питання для самоконтролю, тестові завдання для здійснення поточного контролю знань студентів та наводиться основна та додаткова література, яка може використовуватись при поглибленому вивченні матеріалу. Виклад складних теорети­чних питань ілюструється прикладами застосування теорії у практичній діяльності.

Вступ
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ11 
1.1. Предмет фінансової науки11 
1.2. Необхідність та сутність фінансів13 
1.3. Функції фінансів16 
1.4. Фінансова система18 
ТЕМА 2. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ29 
2.1. Фінанси античних держав29 
2.2. Фінанси Київської Русі32 
2.3. Фінанси українських земель34 
2.4. Фінанси Російської держави36 
ТЕМА 3. СТАНОВЛЕНИЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ43 
3.1. Зародження фінансової науки43 
3.2. Розвиток фінансової науки у XV - XIX ст.45 
3.3. Світова фінансова наука в сучасному періоді 50 
ТЕМА 4. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА55 
4.1. Фінансове право і його місце в системі права і фінансово-економічних дисциплін55 
4.2. Основні категорії поняттєвого апарату фінансового права67 
4.3. Бюджетне право як центральний розділ фінансового права70 
4.4. Сутність і особливості реалізації фінансової та фінансово-правової політики держави73 
ТЕМА 5. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА86 
5.1. Історія розвитку систем оподаткування86 
5.2. Сутність та види податків92 
5.3. Податкова система і податкова політика держави97 
ТЕМА 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА107 
6.1. Історія становлення бюджетних відносин та розвитку бюджетної системи107 
6.2. Сутність, функції та склад бюджету113 
6.3. Бюджетна система України: структура та принципи будови117 
6.4. Сутність, стадії та учасники бюджетного прогресу119 
ТЕМА 7. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ126 
7.1. Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення126 
7.2. Класифікація бюджетного дефіциту128 
7.3. Напрями фінансування бюджетного дефіциту131 
ТЕМА 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ135