Актуальні проблеми кримінального права

Тема 2.2. Тенденції та перспективи формалізації та кодифікації кримінального законодавства прецедентної та міжнародної конвенційно-договірної системи права

2.2.1. Тенденції щодо формалізації кримінального права в країнах з традиційно-прецедентною системою права.

2.2.2. Формування Загальноєвропейського міжнародного кримінального законодавства.