Кримінологія

12.7. Облік і оцінка результатів діяльності органів внутрішніх справ з попередження злочинів та інших правопорушень

Варто зазначити, що сформована система оцінки діяльності співробітників і підрозділів ОВС не витримує ніякої критики, оскільки у ній закладено стільки критеріїв, що їх просто неможливо виконати. В основному береться абсолютне статистичне порівняння, а також найвищі показники того чи іншого органу. Безумовно, за такого підходу немає можливості правильно оцінити і порівняти роботу тієї чи іншої служби ОВС.

Система оцінки діяльності служби профілактики має відповідати таким вимогам:

1) ґрунтуватися на показниках статистичної звітності;

2) виражатись у відносних показниках, що дають змогу порівнювати результати роботи міськрайорганів;

3) містити мінімально необхідну кількість оцінних критеріїв;

4) забезпечувати простоту і наочність підрахунку результатів роботи.